Information angående Corona

Uppdaterad information den 12 november. Information om hur pandemin påverkar Nacka HK:s verksamhet publiceras på Skuru IK Handbolls hemsida Samma åtgärder gäller i båda föreningarna angående exempelvis smittskyddsarbete. Nacka HK och Skuru följer Folkhälsomyndighetens,  Riksidrottsförbundets och Svenska Handbollförbundets riktlinjer gällande träning och tävling. Vi följer utvecklingen och nya beslut kan fattas med kort varsel.  Den 29 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten (FHM)…
Read more